Moduły


wFirma

Wymagania:

  • system Windows lub Linux
  • dostęp do API serwisu

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.0
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import oraz export kontrahentów
  • Import oraz export dokumentów handlowych

Prezentacja modułu




Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu wFirma
screen2
Konfiguracja modułu wFirma
screen2
Konfiguracja modułu wFirma