Moduły


TIM S.A.

Wymagania:

  • system Windows lub Linux
  • dostęp do API serwisu

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.0
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import danych towarów

Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu TIM S.A.
screen2
Konfiguracja modułu TIM S.A.
screen3
Konfiguracja modułu TIM S.A.