Moduły


Shopify

Wymagania:

  • system Windows lub Linux
  • dostęp do API serwisu

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.1
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import oraz export towarów
  • Import oraz export stanu magazynu
  • Import oraz export wariantów towaru
  • Import kontrahentów
  • Import oraz export dokumentów handlowych

Prezentacja modułu
Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu Shopify
screen2
Konfiguracja modułu Shopify
screen3
Konfiguracja modułu Shopify