Moduły


RedCart

Wymagania:

  • system Windows lub Linux
  • dostęp do API serwisu

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.0
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import oraz export towarów
  • Import oraz export stanu magazynu
  • Import oraz export zamówień

Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu RedCart
screen2
Konfiguracja modułu RedCart