Moduły


OmniChannel

Wymagania:

  • system Windows lub Linux

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.0
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import towarów
  • Import stanu magazynu
  • Export zamówień

Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu OmniChannel
screen2
Konfiguracja modułu OmniChannel
screen3
Konfiguracja modułu OmniChannel