Moduły


Inter-Team

Wymagania:

  • system Windows lub Linux
  • dostęp do API serwisu

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.0
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import danych towarów

Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu Inter-Team
screen2
Konfiguracja modułu Inter-Team
screen3
Konfiguracja modułu Inter-Team