Moduły


GUS API

Wymagania:

  • system Windows lub Linux
  • dostęp do API serwisu

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.0
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import danych kontrahentów

Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu GUS API
screen2
Konfiguracja modułu GUS API