Moduły


GoOut

Wymagania:

  • system Windows lub Linux
  • dostęp do API serwisu

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.0
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import zakupionych biletów

Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu GoOut
screen2
Konfiguracja modułu GoOut
screen3
Konfiguracja modułu GoOut
screen4
Konfiguracja modułu GoOut
screen5
Konfiguracja modułu GoOut