Moduły


AtomStore

Wymagania:

  • system Windows lub Linux
  • dostęp do API serwisu

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.2
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import oraz export towarów
  • Import oraz export stanu magazynu
  • Import kontrahentów
  • Import oraz export dokumentów handlowych

Prezentacja modułu
Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu AtomStore
screen2
Konfiguracja modułu AtomStore
screen3
Konfiguracja modułu AtomStore
screen4
Konfiguracja modułu AtomStore
screen5
Konfiguracja modułu AtomStore