Moduły


Sky-Shop

Wymagania:

  • system Windows lub Linux
  • dostęp do API serwisu

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.2
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import oraz export towarów
  • Import oraz export stanu magazynu
  • Import kontrahentów
  • Import oraz export dokumentów handlowych
  • Import faktur

Prezentacja modułu
Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu Sky-Shop
screen2
Konfiguracja modułu Sky-Shop
screen3
Konfiguracja modułu Sky-Shop