Moduły


Pliki - FTP

Wymagania:

  • system Windows lub Linux

Opis:

  • Aktualna wersja modułu v1.0
  • Moduł zewnętrzny podłączany dynamicznie do iVend
  • Import oraz export plików towarów
  • Import oraz export plików kontrahentów
  • Import oraz export plików dokumentów handlowych


Przykładowe widoki


screen1
Konfiguracja modułu Pliki - FTP
screen2
Konfiguracja modułu Pliki - FTP
screen2
Konfiguracja modułu Pliki - FTP